હોમ | માયગવ

Accessibility
ઍક્સેસિબિલિટી ટૂલ્સ
કલર એડજસ્ટમેન્ટ
Text Size
Navigation Adjustment

#IndiaFightsCorona COVID-19

011-23978046 , ncov2019[at]gov[dot]in
માયગવ ઍપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરોલેટેસ્ટ COVID અપડેટ માટે
આરોગ્ય સેતુ સાથે રજીસ્ટર કરો
હેલ્પલાઇન નંબરો
1075 આરોગ્ય મંત્રાલય
1098 બાળક
08046110007 માનસિક સ્વાસ્થ્ય
14567 વરિષ્ઠ નાગરિકો
14443 આયુષ Covid-19 પરામર્શન
9013151515 માયગવ Whatsapp હેલ્પડેસ્ક
રસીકરણ
રજીસ્ટ્રેશન
Co-win ની સાથે રજીસ્ટર કરોઆરોગ્ય સેતુ સાથે રજીસ્ટર કરોઉમંગની સાથે રજીસ્ટર કરો
રસીની સ્થિતિ ડેમો
રસીકરણની સ્થિતિ શેર કરો અને પ્રમાણપત્ર ડાઉનલોડ કરો
ફાઇટર બનો! જો તમે સંપૂર્ણ અથવા આંશિક રીતે રસી લીધી છે, તો તમે હવે તમારા સામાજિક વર્તુળમાં તમારી રસીકરણની સ્થિતિ શેર કરો. ચાલો આપણા મિત્રો અને અનુયાયીઓને COVID -19 સામેની ભારતની લડાઈમાં જોડાવા માટે પ્રોત્સાહિત કરીએ.
તમારા CoWin રસીકરણ પ્રમાણપત્ર પર ઉલ્લેખિત તમારો મોબાઈલ નંબર દાખલ કરો