હોમ | માયગવ

Accessibility
ઍક્સેસિબિલિટી ટૂલ્સ
કલર એડજસ્ટમેન્ટ
Text Size
Navigation Adjustment

માયગવ ટેન્ડર્સ

માયગવ

માયગવ એ ભારત સરકારનું નાગરિકો સાથે જોડાણ માટેનું મંચ છે. તે ડિજિટલ ઇન્ડિયા કોર્પોરેશન હેઠળ સ્વતંત્ર વ્યવસાય વિભાગ છે, જે ઇલેક્ટ્રોનિક્સ અને ઇન્ફોર્મેશન ટેકનોલોજી મંત્રાલય હેઠળની સેક્શન 8 કંપની છે. કૃપા કરીને નીચે માયગવ દ્વારા પ્રકાશિત ટેન્ડર્સ જુઓ (https://www.mygov.in).

હાલનાં ટેન્ડરો

ક્રમ સં. શીર્ષક ટેન્ડર / RFP લિંક જારી કર્યાની તારીખ છેલ્લી તારીખ
1 Request for Proposal for Selection of Agency to Manage MyGov IT Infrastructure અહીં ક્લિક કરો (PDF - 748 KB) 16/05/2024 Pre bid date: 22/05/2024 at 12:00 Hrs
Last date of submission: 06/06/2024 at 17:00 Hrs
Opening of Bid: 06/06/2024 at 17:30 Hrs.

Closed Tenders

ક્રમ સં. શીર્ષક ટેન્ડર / RFP લિંક જારી કર્યાની તારીખ છેલ્લી તારીખ
1 પ્રિ બિડ પ્રશ્નો અને શુદ્ધિપત્રક માટે પ્રતિસાદ 1 - એમ્પેનલ ઇવેન્ટ મેનેજમેન્ટ, પ્રિન્ટીંગ અને વિડિઓ ક્રિએશન સહ સંપાદન એજન્સીઓને એમ્પેનલ (RFE) માટે વિનંતી અહીં ક્લિક કરો (PDF - 157 KB) 3/02/2023 17.02.2023 by 06:00 PM
Opening of Bid: 20.02.2023 by 12:00 PM
2 પેનલ ઇવેન્ટ મેનેજમેન્ટ, પ્રિન્ટિંગ અને વીડિયો ક્રિએશન કમ એડિટિંગ એજન્સીઓને એમ્પેનલમેન્ટ માટે વિનંતી (RFE) અહીં ક્લિક કરો (PDF - 584 KB) 25/01/2023 17.02.2023 by 06:00 PM
Opening of Bid: 20.02.2023 by 12:00 PM
3 માયગવ માટે વેબ અને મોબાઇલ ગેમ ઍપ્લિકેશન્સના વિકાસ માટે એજન્સીઓની એમ્પેનલમેન્ટ (RFE) માટે વિનંતી અહીં ક્લિક કરો (PDF - 262 KB) 07/11/2023 પ્રિ બિડની તારીખ: 15 નવેમ્બર 2023ના રોજ બપોરે 12 વાગ્યે

સબમિશન છેલ્લી તારીખ: 04 ડિસેમ્બર 2023ના રોજ સાંજે 5 વાગ્યે

બિડ ખોલવાની તારીખ: 05 ડિસેમ્બર 2023 સાંજે 5 વાગ્યે
4 માયગવ સાથે એમ્પેનલમેન્ટ માટે ઈન્ફ્લુએન્સર માર્કેટિંગ એજન્સીઓની પસંદગી માટે વિનંતી અહીં ક્લિક કરો (પીડીએફ - 517 કેબી) 10/03/2023 પ્રિ બિડની તારીખ: 15 માર્ચ 2023ના રોજ બપોરે 12 વાગ્યે

સબમિશનની છેલ્લી તારીખ તા: 10 એપ્રિલ 2023ના રોજ સાંજે 5 વાગ્યા સુધી

બિડ ખોલવાની તારીખ: 11 એપ્રિલ 2023ના રોજ સાંજે 5 વાગ્યે
5 માયગવ માટે એનાલિટિક્સ સોલ્યુશનના અમલીકરણ માટે અમલીકરણ એજન્સી માટે દરખાસ્ત (RFP) માટેની વિનંતી અહીં ક્લિક કરો (PDF - 851 KB) 27/04/2023 પ્રિ બિડની તારીખ: 04-મે-2023 12:00 વાગ્યે

સબમિશનની છેલ્લી તારીખ તા: 18-મે-2023 સાંજે 05:00 વાગ્યે

બિડ ખોલવાની તારીખ: 19-મે-2023 સાંજે 05:00 વાગ્યે
6 1 9 288 માટે એનાલિટિક્સ સોલ્યુશનના અમલીકરણ માટે અમલીકરણ એજન્સી માટે દરખાસ્ત માટે વિનંતી (આરએફપી) માટે શુદ્ધિપત્રક 1 અહીં ક્લિક કરો (PDF - 77 KB) 04/05/2023 સુધારેલ પ્રી બિડ બેઠક: 11-મે-2023 12:00 PM

બિડ સબમિશન અંત તારીખ: 25-મે-2023 સાંજે 05:00 વાગ્યે

બિડ ખોલવાની તારીખ: 26-મે-2023 સાંજે 05:00 વાગ્યે
7 માયગવ માટે ડિજિટલ સ્ટુડિયોને ડિઝાઇન, ઇન્સ્ટોલ, ટેસ્ટ, કમિશન, ઓપરેટ અને મેનેજ કરવા માટે સિસ્ટમ ઇન્ટિગ્રેટરની પસંદગી માટે RFP અહીં ક્લિક કરો (PDF - 1.63 MB) 18/05/2023 પ્રિ બિડ બેઠક: 24-મે-2023 12:00 PM

બિડ સબમિશન અંત તારીખ: 07 જૂન-2023 05:00 વાગ્યે

બિડ ખોલવાની તારીખ: 08 જૂન-2023 સાંજે 05:00 વાગ્યે
8 11 મે, 2023ના રોજ આયોજિત એનાલિટિક્સ RFP માટે પ્રિ બિડનો પ્રતિભાવ અહીં ક્લિક કરો (PDF - 244 KB) 18/05/2023
9 માયગવ માટે એનાલિટિક્સ સોલ્યુશનના અમલીકરણ માટે અમલીકરણ એજન્સી માટે દરખાસ્ત (RFP) માટેની વિનંતી અહીં ક્લિક કરો (PDF - 263 KB) 25/05/2023 સુધારેલી બિડ સબમિશન અંત તારીખ: 01-જૂન-2023 05:00 PM

સુધારેલી બિડ ખોલવાની તારીખ: 02-જૂન-2023 05:00 PM
10 માયગવ માટે એનાલિટિક્સ સોલ્યુશનના અમલીકરણ માટે અમલીકરણ એજન્સી માટે દરખાસ્ત (RFP) માટેની વિનંતી અહીં ક્લિક કરો (PDF - 263 KB) 02/06/2023 સુધારેલી બિડ સબમિશનની અંતિમ તારીખ: 08-જૂન-2023 05:00 વાગ્યે

સુધારેલી બિડ ખોલવાની તારીખ: 09-જૂન-2023 05:00  વાગ્યે
11 માયગવ માટે ICT મેનપાવર આઉટસોર્સિંગ સર્વિસીસ માટે સર્વિસ પ્રોવાઇડરની પસંદગી માટે RFP અહીં ક્લિક કરો (PDF - 112 KB) 07/06/2023 બિડ સબમિશનની અંતિમ તારીખ: 22-જૂન-2023 સાંજે 05:00 વાગ્યે

બિડ ખોલવાની તારીખ: 22-જૂન-2023 05:30 વાગ્યે
12 માયગવ માટે ડિજિટલ સ્ટુડિયોને ડિઝાઇન, ઇન્સ્ટોલ, ટેસ્ટ, કમિશન, ઓપરેટ અને મેનેજ કરવા માટે સિસ્ટમ ઇન્ટિગ્રેટરની પસંદગી માટે RFP અહીં ક્લિક કરો (PDF - 269 KB) 14/06/2023 સુધારેલી બિડ સબમિશનની અંતિમ તારીખ: 21 જૂન 2023 05:00 વાગ્યે

સુધારેલી બિડ ખોલવાની તારીખ: 22 જૂન-2023 સાંજે 05:00 વાગ્યે
13 માયગવ માટે ICT મેનપાવર આઉટસોર્સિંગ સર્વિસીસ માટે સર્વિસ પ્રોવાઇડરની પસંદગી માટે RFP અહીં ક્લિક કરો (PDF - 135 KB) 19/06/2023 સુધારેલી બિડ સબમિશનની અંતિમ તારીખ: 26 જૂન 2023 05:00 વાગ્યે

સુધારેલી બિડ ખોલવાની તારીખ: 26 જૂન-2023 સાંજે 05:30 વાગ્યે
14 માયગવ માટે આઉટરીચ ઝુંબેશ હાથ ધરવા માટે એજન્સીની પસંદગી માટે RFP અને ઝુંબેશના પરિણામો જોવા માટે ઇન્ટરેક્ટિવ ડેશબોર્ડના વિકાસ માટે, એ.જી. અહીં ક્લિક કરો (PDF - 88 KB) 03/10/2023 સુધારેલી બિડ સબમિશનની અંતિમ તારીખ: 09.10.2023 06:00 વાગ્યે

સુધારેલી બિડ ખોલવાની તારીખ: 09.10.2023 06:30 વાગ્યે
15 માયગવ માટે ICT મેનપાવર આઉટસોર્સિંગ સર્વિસીસ માટે સર્વિસ પ્રોવાઇડરની પસંદગી માટે RFP અહીં ક્લિક કરો (PDF - 135 KB) 19/06/2023 સુધારેલી બિડ સબમિશનની અંતિમ તારીખ: 26 જૂન 2023 05:00 વાગ્યે

સુધારેલી બિડ ખોલવાની તારીખ: 26 જૂન-2023 સાંજે 05:30 વાગ્યે
16 માયગવ સાથે ઈન્ફ્લુએન્સર માર્કેટિંગ એજન્સીઓના જોડાણ માટે ક્વોટેશન (RFQ) માટે વિનંતી અહીં ક્લિક કરો (PDF - 193 KB) 14/12/2023 ક્વોટેશન સબમિશનની અંતિમ તારીખ 23/05/2023 સાંજે 4.00 વાગ્યે

ઇ-મેલ દ્વારા: tender[at]mygov[dot]in
17 માયગવ સાથે એમ્પેનલમેન્ટ માટે ઇન્ફ્લુઅન્સર માર્કેટિંગ એજન્સીઓની પસંદગી માટે એમ્પેનલમેન્ટ (RFE) માટે વિનંતી અહીં ક્લિક કરો (PDF - 516 KB) 14/12/2023 પ્રિ-બિડ મીટિંગ: 15/03/2023 ના રોજ બપોરે 12:00 કલાકે યોજાશે.

પ્રશ્ર્નો રજુ કરવાની છેલ્લી તા: 15/03/2023 સુધી 18:00 કલાક સુધી

બિડ/પ્રસ્તાવ સબમિશનની છેલ્લી તારીખ: 27/03/2023 ના રોજ 17:00 વાગ્યે

પૂર્વ લાયકાત સહ લાયકાત દરખાસ્ત ખોલવાની તારીખ: 28/03/2023 ના રોજ 17:00 વાગ્યે
18 માયગવ સાથે પ્રિન્ટિંગ સેવાઓ માટે પેનલ એજન્સીઓને પેનલમાં સામેલ કરવા માટે વિનંતી અહીં ક્લિક કરો (PDF - 473 KB) 25/01/2024 પ્રકાશનની તારીખ: 25-જાન્યુઆરી-2024 05:00 PM

પ્રિ બિડ ક્વેરી સબમિટ કરવાની તારીખ: 02-ફેબ્રુઆરી-2024 05:00 PM

બિડ સબમિટ કરવાની તારીખ: 14-ફેબ્રુઆરી-2024 05:00 PM