હોમ | માયગવ

Accessibility
ઍક્સેસિબિલિટી ટૂલ્સ
કલર એડજસ્ટમેન્ટ
Text Size
Navigation Adjustment

31 ડિસેમ્બર 2023 ના રોજ વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા મન કી બાત માટે વિચારો મંગાવવામાં આવ્યા

31 ડિસેમ્બર 2023 ના રોજ વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા મન કી બાત માટે વિચારો મંગાવવામાં આવ્યા
પ્રારંભ તારીખ
Dec 04, 2023
છેલ્લી તારીખ :
Dec 29, 2023
18:15 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
Submission Closed

આદરણીય પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી તમારા માટે મહત્વપૂર્ણ એવા વિષયો અને મુદ્દાઓ પર તેમના વિચારો શેર કરવા માટે ઉત્સુક છે. વડા પ્રધાને જે વિષયો પર સંબોધન કરવું જોઈએ તેના પર તમારા વિચારો શેર કરવા આમંત્રણ આપે છે ...

આદરણીય પ્રધાન મંત્રી નરેન્દ્ર મોદી તમારા માટે મહત્વપૂર્ણ એવા વિષયો અને મુદ્દાઓ પર તેમના વિચારો શેર કરવા માટે ઉત્સુક છે. પ્રધાનમંત્રીએ 'મન કી બાત'ના 108માં એપિસોડમાં જે વિષયો પર સંબોધન કરવું જોઈએ તેના પર તમારા વિચારો શેર કરવા આમંત્રણ આપે છે

આગામી 'મન કી બાત' પ્રકરણમાં તમે જે વિષયો કે મુદ્દાઓ પર પ્રધાનમંત્રી જે વિશે વાત કરે તે ઈચ્છો છો, તે વિષયો પર અમને તમારા સૂચનો મોકલો. આ ઓપન ફોરમમાં તમારા મંતવ્યો શેર કરો અથવા વૈકલ્પિક રીતે, તમે ટોલ-ફ્રી નંબર 1800-11-7800 ડાયલ કરી શકો છો અને હિન્દી અથવા અંગ્રેજીમાં વડા પ્રધાન માટે તમારો સંદેશ રેકોર્ડ કરી શકો છો. કેટલાક રેકોર્ડ કરેલા સંદેશા પ્રસારણનો ભાગ બની શકે છે.

તમે 1922 પર મિસ્ડ કોલ પણ કરી શકો છો અને SMS માં પ્રાપ્ત લિંકને અનુસરીને તમે સીધા પ્રધાનમંત્રીને તમારા સૂચનો આપી શકો છો.

અને 31 ડિસેમ્બર 2023 ના રોજ સવારે 11:00 વાગ્યે મન કી બાત ને ટ્યૂન કરો.