હોમ | માયગવ

Accessibility
ઍક્સેસિબિલિટી ટૂલ્સ
કલર એડજસ્ટમેન્ટ
Text Size
Navigation Adjustment

28 જુલાઈ 2024 ના રોજ વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા મન કી બાત માટે વિચારો મંગાવવામાં આવ્યા

28 જુલાઈ 2024 ના રોજ વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા મન કી બાત માટે વિચારો મંગાવવામાં આવ્યા
પ્રારંભ તારીખ :
Jul 09, 2024
છેલ્લી તારીખ:
Jul 26, 2024
18:15 PM IST (GMT +5.30 Hrs)

આદરણીય પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી તમારા માટે મહત્ત્વપૂર્ણ એવા વિષયો અને મુદ્દાઓ પર પોતાના વિચારો વ્યક્ત કરવા આતુર છે. પ્રધાન મંત્રી તમને એવા વિષયો પર તમારા વિચારો શેર કરવા આમંત્રણ આપ્યું છે જેનું તેમણે સંબોધન કરવું જોઈએ ...

આદરણીય પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી તમારા માટે મહત્વપૂર્ણ એવા વિષયો અને મુદ્દાઓ પર તેમના વિચારો શેર કરવા માટે ઉત્સુક છે. પ્રધાનમંત્રીએ 'મન કી બાત'ના 112માં એપિસોડમાં તેમણે જે વિષયો પર સંબોધન કરવું જોઈએ તેના પર તમારા વિચારો વહેંચવા માટે તમને આમંત્રણ આપ્યું છે.

આગામી 'મન કી બાત' પ્રકરણમાં તમે જે વિષયો કે સમસ્યાઓ પર પ્રધાનમંત્રી બોલે એવું ઈચ્છો છો, તે વિષયો પર અમને તમારા સૂચનો મોકલો. આ ઓપન ફોરમમાં તમારા મંતવ્યો શેર કરો અથવા વૈકલ્પિક રીતે, તમે ટોલ-ફ્રી નંબર 1800-11-7800 ડાયલ કરી શકો છો અને પ્રધાનમંત્રી માટે તમારો સંદેશ હિન્દી અથવા અંગ્રેજીમાં રેકોર્ડ કરી શકો છો. કેટલાક રેકોર્ડ કરેલા સંદેશા પ્રસારણનો ભાગ બની શકે છે.

તમે 1922 પર મિસ્ડ કૉલ પણ કરી શકો છો અને SMS માં પ્રાપ્ત લિંકને અનુસરીને તમે સીધા પ્રધાનમંત્રીને તમારા સૂચનો આપી શકો છો.

અને 28 જુલાઈ 2024 ના રોજ સવારે 11:00 વાગ્યે મન કી બાત સાથે જોડાયેલા રહો.

Reset
Showing 2256 Submission(s)
milind_20
Baas Image 5840
milind mohan 3 minutes 30 sec ago

Dear Prime Minister Modi,

I hope this message finds you well. I am writing to express my deep concern regarding the recent instances of exam paper leaks across various educational institutions. These incidents have not only jeopardized the future of our students but have also shaken the confidence of citizens in our educational system.

It appears that the morale within the Indian government may be low in addressing this critical issue. I urge you to take decisive action against those responsible and to implement stringent measures to prevent such occurrences in the future. Ensuring the integrity of our examinations is vital for maintaining trust in our educational institutions and for safeguarding the aspirations of millions of young Indians.

Your leadership in this matter will undoubtedly restore faith and uphold the standards of our educational framework.

Thank you for your attention to this urgent issue.

Sincerely,
Milind Mohan

kushalkumarmitta
Baas Image 0
Kushal Kumar Mitta 4 minutes 5 sec ago

My request is instead of recruiting soldiers, please try to use the people who are in orphanage. The intrested candidates have to allow with proper trainings and so on.

Tarachand_440
Baas Image 12300
Tarachand 6 minutes ago

माननीय प्रधानमंत्री महोदय! मुझे अभी तक आवास नहीं मिला है जब मैं प्रधान से कहता हूं प्रधान कहते हैं कि मैं तुम्हारा फॉर्म नहीं भरूंगा मैं हमेशा भाजपा से जुड़ा रहता हूं
नाम मनोज
नाम प्रेमा देवी
नाम साधना
यह मेरे सदस्य के नाम है

kunal11j@gmail.com
Baas Image 2790
kunal jain 12 minutes 43 sec ago

हमारे यहाँ लोग हड़बड़ी बहुत करते है जिससे बनते काम बिगड़ जाते है। बच्चों में भी यह प्रवर्ती अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है जिससे वह किसी भी काम में पूरे मनोयोग से नहीं लग पाते। अगर युवा हर चीज में थोड़ा सा ध्यान दे तो काम दूसरे तरीक़े से हो सकते है। ज़्यादा अच्छे तरीक़े से किया जा सकते है। योग और ध्यान दोनों युवाओं के लिए बढ़िया युक्तियाँ ही जिनसे उनका काम में ध्यान लगेगा। हर चीज में शॉर्टकट ढूँढना ध्यान नहीं दे पाने की वजह से होता ही फिर एक्सीडेंट्स होते है। लोग ग़लत रास्तों पे चलते है। क़ानून का उल्लंघन बेताबी में कर देते ही जैसे मोटोस साइकिल पे बिना हेलमेट के घूमना या उल्टे रास्ते पे गाड़ी चलाना। यह सभी एक ज़िम्मेदार और अनुशाशित नागरिक की पहचान है। अगर युवा अपने आस पास ध्यान देना शुरू कर दे तो एक सभ्य समाज का निर्माण होगा।

HemantSaha
Baas Image 5120
HemantSaha 14 minutes 55 sec ago

Nirmala sitaraman is worst finance minister she introduced hard crypto law in history 1% tds + 30% tax does not justify and with no loss set off I am pure bjp supporter due this this youth is angry with the finance minister

DANDUSIVAKUMAR_1
Baas Image 12970
DANDUSIVAKUMAR 28 minutes 22 sec ago

Honorable Prime Minister Sir ! and also Respectively Viswa Guru Sir ! Namasthe, I was eligible for the Andhrapradesh State High Court to conduct a district judiciary job in 2023. But I'm not selected. I have a long stand Digilocker Account. And also, Digilocker issued my employment profile. My court job Hall Ticket Number is 22121106983. My kindly request is Please Help me for a district judiciary job. Yours faithfully- D.Sivakumar. Thanks with regard Sir !

paragsingh_14
Baas Image 940
parag Singh 46 minutes 22 sec ago

मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि हर खेत में पानी हो

mygov_1721359904129964891
paragsingh_14
Baas Image 940
parag Singh 50 minutes 5 sec ago

किसान भाइयों से सीधा संवाद किया जाए उनकी समस्याओं को सुना जाए तभी विकसित भारत बनेगा

jyotsna_487
Baas Image 38120
jyotsna 1 hour 6 minutes ago

CITIZENS should provide digital records of fake news to govt. the govt should arrange for litigation and judgment. the judge should charge fees from the source of fake news provider and punishment. the fees includes remuneration to those informants who provided fake news information. The government should pay to persons who inform of fake news.
this is way CITIZENS can fight fake news. and fake news sources are punished. I had recently came across a person whose children were enquiring from him if VANDE MATARAM is ANTI RELIGIOUS SONG. It seems that at a classroom discussion, fake news was spread that VANDE MATARAM is an anti-religious song. However it will take long time for the society to convince those minds of the students of the values of VANDE MATARAM and its association with the freedom struggle. I believe that Such narratives in innocent minds are being planted for some money. Similarly, if govt does not provide any monetary incentive, such narratives wont stop.