હોમ | માયગવ

Accessibility
ઍક્સેસિબિલિટી ટૂલ્સ
કલર એડજસ્ટમેન્ટ
Text Size
Navigation Adjustment

મન કી બાત

મન કી બાત

ચાહે તે સ્વચ્છતા હોય, સ્વયંસેવી હોય, જળ સંરક્ષણ હોય, ફિટ ઇન્ડિયા હોય, પરીક્ષા હોય કે મહિલા સશક્તિકરણ....
દર મહિને, નાગરિકો તેમના માટે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીને તેમના વિચારો અને સૂચનો શેર કરી રહ્યા છે
રેડિયો કાર્યક્રમ, મન કી બાત.

આગામી એપિસોડમાં PM ને શું બોલવું જોઈએ?
તમારા વિચારોને વહેવા દો... તમે નીચેની રીતે તમારા ઇનપુટ્સને શેર કરી શકો છો

નરેન્દ્ર મોદી ઍપમાં ફાળો આપો
નરેન્દ્ર મોદી ઍપમાં ફાળો આપો
માયગવ ઓપન ફોરમમાં યોગદાન આપો
માયગવ ઓપન ફોરમમાં યોગદાન આપો
તમારા ઇનપુટ્સને શેર કરો
તમારા ઇનપુટ્સને શેર કરો: ટોલફ્રી નંબર 1800117800 ડાયલ કરો અને તમારો સંદેશ રેકોર્ડ કરો
Watch the MannKiBaat
Watch June 30th, 2024 #MannKiBaat